PZU

Agencja Ubezpieczeniowa Kolczyńscy s.c. Rumia

Majątkowe

  • PZU DOM Plus

    Dla kogo?

    Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.
    Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

    Dalej